forside | produkter | referencer | support/ydelser | om dynamicsoft | kontakt

Dynamiske løsninger til virksomhedens WEB-Enterprise

Kursus

For at få succés, tilbyder vi kurser, som giver største mulig fortrolighed og den bedste start i brugen af webløsningen.

Kursustyper

Kurserne tilpasses den specifikke løsning, samt brugen på af løsningen på organisatorisk plan. Alle kurser er rettet mod internebrugere på webløsningen. Typisk administratore og medarbejdere som skal arbejde med systemet.

Administrator kursus

Kurser generelt

Administrator kurset er målrettet webmasteren/redaktører. Kurset giver en grundig introduktion til at opdatere og vedligeholde jeres webløsninger.

Brugerkurser til medarbejdere

Er rettet mod de medarbejdere, som bruger jeres webløsning/system.

Kurserne giver indsigt i webløsningens indhold, navigationsstruktur og funktioner. Alt efter kursustype gennemgås filstruktur, oprettelse og redigering af tekst og sider, samt overordnet teknisk tilgang. 

 

Lokalitet

Kurset afholdes hos DynamicSoft i Farum.
Der er mulighed for at lave anden aftale omkring lokalitet.

Forplejning

Alt efter tid er sted, tilbydes forplejning i form af fri kaffe og te. Frokostordning kan ligeledes aftales.

Tilmelding

Tilmelding til kurser foregår igennem DynamicSoft.
Kontakt os på
 


 
DynamicSoft ApS  ●  Lautruphøj 1  ●  DK-2750 Ballerup  ● Tlf. nr. 32 72 94 00  ●  Fax nr. 44 20 99 10  ●  E-mail: info@dynamicsoft.dk